[ F, G, H, I, J]
Malay (F, G, H, I, J)  to  Taiwanese Language
.(Taiwanese in MLT/TMSS and in Phonetogram)

to.Phonetogram  for  Taiwanese  Voice to.MLT to.EDUTECH
A Ba~e Bi~u C D E F G H I J K L M
N O P Q R Sa~e Si~u Ta~e Ti~u U V W X Y

[ F ]
Malay ...<FAHAM> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Faham   [ Liawkae ]  liaukai+

Malay ...<FEBRUARI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.February   [ Jixgoeh ]  jigoeh

[ G ]
Malay ...<GAM> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Gam   [ Kaf,  Chiuxny-kaf  ]  ka  //  ciuni..ka

Malay ...<GAMBAR> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Gambar   [ Siorngphvix ]  siong+pyi

Malay ...<GARAM> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Garam   [ Iaam ]  iia^am

Malay ...<GEMBIRA> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Gembira   [ khoaelok ]  koai+lok

Malay ...<GENUNG> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Genung   [ Svoaf ]  svoa
.Genung  berapi   [ Hoefsvoaf ]  hoesvoa

Malay ...<GIGI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Gigi   [ Zhuiekhie ]  tsui+ki+

Malay ...<GUNTING> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Gunting   [ katof ]  kato

[ H ]
Malay ...<HABIS> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Habis [ Oanseeng ]  !oanse^eng

Malay ...<HANTAR> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hanter [ Saxng+khix ]  sangki

Malay ...<HARI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hari  cuti [ Hiohkhuxn-jit, hiukar ]  hiohkun+..jit
.Hari  ini [ Kin'afjit ]  kin!ajit
.Hari  ini  cuaca  baik [ Kin'afjit, thvikhix cinhor ]  kin!ajit..tviki..cinho+
.Hari  hujan [ Toaxho ee jit ]  toaho..!e..jit
.Hari  ini panas  [ Kin'afjit, thvikhix cinjoah ]  kin!ajit..tviki..cinjoah
.Hari  jadi [ Svijit ]  svijit
.Hari  bulan [ jidkii ]  jidki^i

Malay ...<HENDAK> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hendak [ Su'iaux ]  su!iau
.Hendak  ke  mana?    [ Aeboeq  khix  tofui? ]   !ai+boeq..ki+..to!ui

Malay ...<HENTI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Henti [ Theeng ]  te^eng

Malay ...<HELLO> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hello [ Hae ]  hai+

Malay ...<HILANG> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hilang [ Pharnt+khix ]  pang+ki

Malay ...<HITAM> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hitam [ Of+ee,  Oseg ]  !o!e   //  !oseg

Malay ...<HUJAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hujan [ Loqho ]  loqho
.Hujan  lebat   [ Loh  toaxho ]  loh..toaho
.Hujan  sudah  berhenti   [ Ho  theeng  laq. ]  ho...te^eng..laq

Malay ...<HUTAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Hutan  rinba   [ Simliim ]  simli^im

[ I ]
Malay ...<IA> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Ia  sangat  baik.   [ Hef,  cinhor. ]  he   cinho+
.Ia  sangat  menarik.   [ Hef,  cyn-zhuobi. ]  he   cin..tsu+bi
.Ia  tidak  menarik.    [ Hef,  cinboo  zhuobi. ]  he   cinbo..tsu+bi
.Ia  tidak  baik.   [ Hef,  bohor. ]  he..boho+
.Ia terletak di sebelah kanan. [ Hef ti cviarpeeng. ]  he   ti..cvia+pe^eng
.Ia  dijual  di tinkat  dua.   [ Hef  ti  lauterng  teq  boe. ]  he   ti..lauteng+  teqboe
.Ia  dibuka  dari  pukul  berapa  hingga  berunpa.   [ Hiaf,  tuy  kuytiarm  kaux  kuytiarm  teq  khuy. ]  hia  /  tui kuitiam+  kau+..kuitiam+   teqkui
.Ia  dipanggil  'Siaomai'.  [ Citto  zhaix  ciuxsi  'Siaomai'. ]  citto..tsai   ciusi..siau+mai
.Ia  tidak  berapa  ke negara  sundara?    [ Cit'kuyjit, boo-cinhor.   ]  citkuijit  /  bo..cinho+

Malay ...<IBU> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Ibu  bapa [ Pexbuo ]  pebu+
.Ibu  cota [ Siwtof ]   siuto

Malay ...<IKLAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Iklan [ Kofngkox ]  kongko

Malay ...<INGERIS> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Inggeris [ Engbuun ]  !engbu^un

Malay ...<INI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Ini [ Cit'ee ]  cit!e^e
.Ini  dispanggil  apa  dalam  behasa  Inggeris? [ Citkux oe  ti Engguo  kiorzox  symmih? ]  citku+..!oe  ti..!enggu+  kio+tso..simmih
.Ini  cendaramata  untuk  kawan.   [ Cit'ee  si  boeq  ho  peng'iuo  ee  kieliam-phirn. ]  cit!e^e  si..boeq..ho..pengiiu+  !e  ki+liam..pin+
.Ini  semua  untuk  begunaan  sendiri. [ Cih'ee  lorng  si  su'iong-phirn. ]  ciah!e^e..long..si..su!iong..pin+
.Ini  dikenakan  cukai.   [ Cit'ee  si  tioh  khosoex  ee. ]  cit!e^e..si..tioh..kosoe!e^e
.Ini  tidak  dikenakan  cukai. [ Cit'ee  mxbiern  kosoex. ]  cit!e^e..!mbien..kosoe
.Ini  wang  baki.   [ Zef  si  zauxcvii ]  tse..si..tsaucvi^i
.Ini  mahal  sangat.   [ Zef,  thaix-kuix  laq. ]  tse  /  tai+..kui  laq
.Ini  kicil  sedikit.   [ Cit'ee,  khaq-soex  cidtiafm'ar. ]  cit!e^e  /  kah soe+  cidtiamaa+
.Ini  kad  nama  saya.   [ Cit'ee  si  goar  ee  miaphvix. ]  cit!e^e  si..goa+..!e..miapvi
.Ini  kawan  saya,  Encik  Aw.   [ Cit'ui  si  goar  ee  peng'iuo,  Aw+Siensvy. ]  cit!ui  si..goa+..!e..pengiiu+  /  !au..siensvi
.Ini  cenderamata  dari  Malaysia.   [ Cit'ee  si  Maflaise'af  ee  kieliam-phirn. ]  cit!e^e  si..malaise!a..!e..
ki+liampin+
.Ini  isteri  saya.   [ Cit'ee  si  goar  ee  bor. ]  cit!e^e  si..goa+..!e..bo+
.Ini  pertama  kali  saya  makan  masakan  ini. [ Zef  si  goar  thau'cidpae  ciah  cit'ee  zhaix. ]  tse  si..goa+..taucidpai+  ciahcit!e..tsai
.Ini  teh  Jepun.[ Cit'ee ]  cit!e^e  si..jidpun+!e..te^e
.Ini  harganya  tiga-ratus  ringgit.  [ Cit'ee,  svapah'khof. ]  cit!e^e  /  svapahko

Malay ...<ISNIN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Isnin [ Pae'id ]  pai+id

Malay ...<ISTERI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Isteri [ Bor ]  bo+
Malay ...<ITU> to [[Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Itu  adalah  hadiah  untuk  kawan  saya   [ Hef  si boeq  ho  goar  ee  peng'iuo  ee lefmih. ]  he ..si  boeq  ho  goa+ !e  peng!u+..!e  lemih

[ J ]
Malay ...<JAGA> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jaga  kesihatan  anda  baik-baik.   [ Zuo'ix  lie  ee  sinthea ]  tsu+!i  li+  !e  sinte+
.Jaga  kesihatan  anda.   [ Zuo'ix  lie  ee kiexnkhofng. ]  tsu+!i..li+!e  kienkong

Malay ...<JALAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jalan [ Lo,  Kvialo ]  lo   //   kvialo

Malay ...<JALAN-JALAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jalan-jalan [ Sarnpo ]  san+po

Malay ...<JAM> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jam  [ Sizefng ]  sitseng
.Jam  ini  dijamin  selama  setahun     [ Cit'ee  chiwpior,  pofzexng  cidnii. ]  cit!e ciupio+   potseng+   cidni^i

Malay ...<JAMILAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jaminan [ Pofzexng ]  potseng

Malay ...<JANGAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jangan  bimbang   [ Biern khoarlu ]  bien..koa+lu
.Jangan  bubuh  krim  rambut    [ Chviar,  maix  ka  goar  boaq  thaumngg-iuu ]  cvia+   mai+   ka   goa+   boaq..taumng..!iu^u
.Jangan  bubuh  spray  rambut.   [ Chviar,  maix  ka  goar  phuxn  thaumngg-zuie]  cvia+   mai+   ka   goa+ pun+..taumng..tsui+
.Jangan,  setengah  dozen  cukup.   [ M,  goar sviu,  muyhang  pvoartvar  ciu  kaogiah  laq. ]   !m  /  goa+  sviu  /  muihang  pvoa+tva+  ciu  kau+giah..laq

Malay ...<JANGANLAH> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Janganlah  bersusah-susa    [ Chviar  biern  khoaflu. ]  cvia+   bien..koa+lu
.Janganlah  malu-malu.   [ Chviar  biern  kiernsiaux. ]  cvia+   bien   kien+siau

Malay ...<JANUARI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Januari [ Cviagoeh ]  cviagoeh

Malay ...<JAUH> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jauh  [ Hng ]  hvng

Malay ...<JAUHKAH> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jauhkah? [ Oe  hng+boe? ]   !oe  hvng   boe

Malay ...<JAWAPAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jawapan [ Hoetab ]  hoetab

Malay ...<JEMPUTAN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jemputan [ Iauchviar ]  !iaucvia+

Malay ...<JENIS> to [[Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jenis  darah  saya  O   [ Goar  ee  hoehheeng  si  O-heeng ee ]  goa+..!e   hoehhe^eng  si  O he^eng
!e^e

Malay ...<JUAL> to [[Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jual  [ Boe,   Boexzhud ]  boe   //  boetsud

Malay ...<JULAI> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Julai [ Chitgoeh ]  citgoeh

Malay ...<JUMAAT> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jumaat [ Pae'go ]  pai+go

Malay ...<JUMPA> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jumpa [ Kviebin ]  kvi+bin
.Jumpa  lagi   [ Zaehoe ]  tsai+hoe

Malay ...<JUN> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jun  [ Laggoeh ]  laggoeh

Malay ...<JURTERA> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jurtera [ Kisut-ciar ]  kisutcia+

Malay ...<JURUTEKNIK> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jurteknik [ Kisut-ciar ]  kisutcia+

Malay ...<JUS> to [Taiwanese] Taiwanese Phonetogram
.Jus  [ Kofciab ]  kociab

Indonesian  Malay (F,G,H,I,J)  to  Taiwanese.  .  .  .  .  .  .  .  Liim K. H. & Liao K.H.( 2002/1/10 )