Toe-9 Khox
Esperanto kab Taiguo
Esperanto kaj Lingvo de Tajùano
9
                                                                            --> Index

Lessons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Conversation  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 LECIONO  KAUA                 Toe-Kao  Khox
La patro estas bona.              Lauxpe cviaa-hor.
Jen kushas la chapero de la patro. 
                                       Khvoax, zef si lauxpe ee boxar.
Diru al la patro, ke mi estas diligenta. 
                        Ka lauxpe korng, goar cviaa-jixncyn. 
Mi amas la patron.                Goar u aix lauxpe.
Venu kune kun la patro._   Chviar kab lauxpe zorhoea laai.
La filo staras apud la patro.
                    Hauxsvy teq khia ti lauxpe ee pvi'ar.
La mano de Johano estas pura. 
                           Iok'han ee chiuo cviaa-zhengkhix.
Mi konas Johanon.             Goar u bad Iok'han.
Ludoviko, donu al mi panon. 
                    Ludoviko, chviar ho goar mixpaw.
Mi manghas per la busho, kaj flaras per la nazo. 
        Goar eng zhuix teq ciah, koq eng phvixar teq phvi.
Antau la domo staras arbo.
                    Ti zhux ee thauzeeng u chiu khia-teq.
La patro estas en la chambro.
                     Lauxpe ti pangkefng ee laixbin.
    _
(Bunhoad) 1. Esperanto ee ke si ciongsiok-buun ee zwguo.  Ti Taiguo,  y itpvoaf thafng hoan'ek-zo"ciuxsi korng", khioksi thongsioong boo-su'iaux kofngzhud.    Juu
  Diru al la patro, ke mi estas diligenta.
                             = Ka lauxpe korng, (ciuxsi korng) goar cviaa-jixncyn.
  Oni diras, ke la vero chiam venkas.=  Laang teq korng, cinsit  lorng oe viaa.
  Mi volas, ke vi pardonu lin.  = Goar kiuu, ciuxsi korng lie tioh siafbiern y.
 2. Toxngsuu ee bexngleng-seg  ~u, ti Taiguo thafng ti buun ee thauzeeng korng  Chviar ~.   Juu
   Venu al mi ! =  Chviar hioxng goar laai !  = Chviar laai goar-ciaf !
   Volu sidighi ! =  Chviar ze !    (Volu ~i ! = Tioh u iesux boeq ~ !)
   Ne fumu chi tie.  = Chviar maix ti ciaf suhhwn.
Ti Esperanto, bexngleng-toxngsuu ti buun ee thauzeeng, ti Taiguo, thongsioong ciofng bexngleng-toxngsuu kab y ee bogtek-suu khngx ti buun ee zoea'au.
   Diru al la patro.  =  Chviar ka lauxpe korng.
    Venu kune kun la patro.  = Chviar zorhoea kab lauxpe laai.
    Donu al mi panon.  = Chviar ka mixpaw (theh) ho goar.
 3. Esperanto ee cienti-suu lorng khngx ti bengsuu-taixbengsuu ee thauzeeng.   Ti Taiguo, piawsi uixtix ee cienti-suu ofng'orng zhayzhuo  "ti (bengsuu-
taixbengsuu) ee ~"  ee hengseg.
   apud la patro  = ti lauxpe ee pvi'ar
   antau la domo  =   ti zhux ee thauzeeng
   en la chambro  =   ti pangkefng ee laixbin

  _
(Tvoaguo) afero = taixcix; antau = ti ~ ee thauzeeng;   apud = ti ~ ee pvi'ar:  arbo = chiu; bona = hor-ee; busho = zhuixe; chambro = pangkefng; chapero = boxar; deligenta = jixncyn, phahpviax; diras = korng;   domo zhux; en = ti ~ ee laixbin;  filo = hauxsvy; JohanoIok'han (langmiaa); ke .= ciuxsi korng;   konas = bad, zaiviar;  kune= zorhoea; Ludoviko = Ludoviko (langmiaa); manghas = ciah; nazo = phvixar; pano = mixpaw; per = eng; pura = zhengkhix-ee; staras= teq khia, khia-teq;  venas = teq laai, lirn ee;  vidas = teq khvoax; vivas = teq svi'oah.


_____________________________________Liim Keahioong (2000/6/1) phienzog