Toe-4 Khox
Esperanto kab Taiguo
Esperanto kaj Lingvo de Tajùano
4
  _ _ _ _ _ _
<< Tajùano = Formoso >>         --> --> Index

Lessons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Conversation  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

                   _ (Zux)  Angseg si Taiguo-buun, naseg si Esperanto-buun. Oseg si Taiguo ee soatbeeng.
LECIONO  KVARA                Toe-Six  Khox
La patro estas bona.  Lauxpe cviaa-hor.
Jen kushas la chapero de la patro.
                                    Khvoax, zef si lauxpe ee boxar.
Diru al la patro, ke mi estas diligenta. 
            Ka lauxpe korng, goar cviaa-jixncyn. 
Mi amas la patron.   Goar u aix lauxpe.
Venu kune kun la patro._ Chviar kab lauxpe zorhoea laai.
La filo staras apud la patro.
        Hauxsvy teq khia ti lauxpe ee pvi'ar.
La mano de Johano estas pura. 
               Iok'han ee chiuo cviaa-zhengkhix.
Mi konas Johanon. Goar u bad Iok'han.
Ludoviko, donu al mi panon.
        Ludoviko, chviar ho goar mixpaw.
Mi manghas per la busho, kaj flaras per la nazo. 
  Goar eng zhuix teq ciah, koq eng phvixar teq phvi.
Antaù la domo staras arbo.
       Ti zhux ee thauzeeng u chiu khia-teq.
La patro estas en la chambro.
        Lauxpe ti pangkefng ee laixbin.
    _
-------____________________________   ___--->Taiguo Bunhoad-suu kab Ym-Haxn-buun
(Bunhoad) 1. Esperanto ee ke si ciongsiok-buun ee zwguo.  Ti Taiguo,  y itpvoaf thafng hoan'ek-zo"ciuxsi korng", khioksi thongsioong boo-su'iaux kofngzhud.    Juu
Pior 1
 Diru al la patro, ke mi estas diligenta.
                = Ka lauxpe korng, (ciuxsi korng) goar cviaa-jixncyn.
  Oni diras, ke la vero chiam venkas.
                =  Laang teq korng, cinsit korng oe viaa.
 Mi volas, ke vi pardonu lin.  
                = Goar kiuu, ciuxsi korng lie tioh siafbiern y.

 2.Toxngsuu ee bexngleng-seg  ~u, ti Taiguo thafng ti buun ee thauzeeng korng  Chviar ~.   Juu
Pior 2

  Venu al mi !=  Chviar hioxng goar laai !  = Chviar laai goar-ciaf !
  Volu sidighi !=  Chviar ze !    (Volu ~i ! = Tioh u iesux boeq ~ !).

  .
Ti Esperanto, bexngleng-toxngsuu khngx ti buun ee thauzeeng, ti Taiguo, thongsioong ciofng bexngleng-toxngsuu kab y ee bogtek-suu khngx ti buun ee zoea'au.
Pior 3

 Diru al la patro.  =  Chviar ka lauxpe korng.
  Venu kune kun la patro. = Chviar zorhoea kab lauxpe laai.
  Donu al mi panon. = Chviar ka mixpaw (theh) ho goar.

 3. Esperanto ee cientix-suu lorng khngx ti bengsuu-taixbengsuu ee thauzeeng.   Ti Taiguo, piawsi uixtix ee cientix-suu ofng'orng zhayzhuo  "ti (bengsuu-
taixbengsuu) ee ~"  ee hengseg.
Pior 4

 apud la patro = ti lauxpe ee pvi'ar
  antaù la domo  =   ti zhux ee thauzeeng
  en la chambro  =   ti pangkefng ee laixbin
  _
(Tvoaguo)__afero = taixcix;_antaù= ti ~ ee thauzeeng;_apud = ti ~ ee pvi'ar:  arbo = chiu;_bona = hor ee;_busho = zhuixe;_chambro = pangkefng; _chapero = boxar;_deligenta = jixncyn, phahpviax; diras = korng;   domo zhux;en = ti ~ ee laixbin;  filo = hauxsvy;_JohanoIok'han (langmiaa);
ke .= ciuxsi korng;   konas = bad, zaiviar; _kune= zorhoea;_Ludoviko = Ludoviko (langmiaa);_manghas = ciah;_nazo = phvixar;_pano = mixpaw;_per = eng;_pura = zhengkhix-ee;_staras= teq khia, khia-teq; venas = teq laai, lirn ee; vidas = teq khvoax; vivas = teq svi'oah.


_____________________________________Liim Keahioong (2000/6/1) phienzog