Liim K-H: Amar, Akofng Kax Aswn ee Taioaan-oe Khorpurn (1987)
Lesson
1
Lesson
2
Lesson
3
Lesson
4
Lesson
5
Lesson
6
Lesson
7
Lesson
8
Lesson
9
Lesson
10
Lesson
11
Lesson
12

  -  -  -  - --> Mandarin explanation --> EDUTECH


1-a
 
Zef si laang.
 
 

  Si cidee laang.


 
Zef si bin.

. Kofzuy ee bin.

Zef    si zhuix. 
Cit'ee zhuix,   khuikhuy.
@  


1-b
Zef si symmih? .
 
Zef si hvixar.        Si cviarpeeng ee hvixar.
Zef kiarm si zhuix ?

Zef mxsi zhuix.

Si cidluie bagciw.
 


 
1-c

Zef mxsi zhuix.
Zef si bin.
.  
Zef mxsi hvixar.

Zef si zhuix.       
..  


Zef si hvixar, iar mxsi ?
 
    Mxsi, zef si
           zhuielai ee cih.

 


Lesson 1.